Bastore Sportive

Si Të Filloni Bastet Sportive - Udhëzues Për Fillestarët

Si Të Filloni Bastet Sportive – Udhëzues Për Fillestarët

Luaj Tash

BetWinner

4.9/5

T&C's Aplikohen

Bonusi i regjistrimit 100% deri në 100 EUR! Bonusi ofrohet vetëm për lojtarët e rinj që regjistrohen në platformë!

Që të zhyteni në botën e basteve sportive dhe të zhvilloni një strategji të suksesshme, është e rëndësishme të keni ‌një udhëzues‍ fillestar të ⁤detajuar. Ky artikull do⁤ t’ju japë një udhëzues hapi pas hapi për të filluar baste sportive⁢ dhe për të rritur shanset tuaja për sukses.

1. Një Udhëzues Fillestar Për ​T’u⁣ Zhytur Në Botën E Basteve Sportive

Fillojeni me një udhëzues ⁤fillestar që do të tregojë se si ⁤të rregjistroheni në një faqe baste sportive të besueshme dhe të filloni të eksploroni mënyrat për të vendosur baste. Një udhëzues i mirëfilltë do t’ju japë informacione të rëndësishme rreth ligjshmërisë, sigurisë dhe mënyrave për ‌të shpërndarë parasë në llogarinë ‍tuaj të basteve. Vizioni i udhëzuesit është që të ju ‌mbajë informuar dhe të ju ndihmojë në të gjitha hapat e ​procesit ‌të basteve sportive.

2. Përvetësoni Me ⁢Lehtësi Bazat E Basteve Sportive

Para se të nisni të bastoni, është thelbësore të përvetësoni me lehtësi bazat e ​basteve sportive. Ju duhet⁢ të kuptoni se​ si funksionojnë oddset dhe linjat ‍e basteve, ⁣si të ⁢analizoni informacionet dhe të gjeni vlera në baste. Një udhëzues ju mundëson⁢ të ⁢shkoni në thellësi me⁤ këto ⁣koncepte ⁢dhe t’ju japë strategji të⁤ provuara për të⁤ shtuar shanset tuaja‌ për sukses.

3. Zgjedhja‍ E⁢ Sportit Të⁢ Duhur Për Bast

Në ⁤botën e⁣ basteve sportive, ka shumë sporte për⁣ të zgjedhur.‍ Është⁤ e rëndësishme‌ të ⁢zgjidhni atë që ju intereson dhe që keni njohuri më të gjerë. Një udhëzues⁣ do të ju ndihmojë të kuptoni ‍specifikat e ‍çdo sporti dhe do t’ju japë ⁣informacione të rëndësishme për ⁤të vendosur ⁤baste të informuara. Është ‍gjithashtu e rëndësishme‍ të mbani parasysh faktorët e ndikimit, si⁢ ekipet, ⁤lojtarët, statistikat dhe renditja e përgjithshme.

4. Kuptimi I Gjuhës Së Basteve Sportive

Bastet sportive kanë gjuhën‍ e tyre të veçantë. Ju duhet të kuptoni terminologjinë dhe shprehjet ​për të qenë⁣ në gjendje të lexoni dhe t’i kuptoni linjat e basteve. Një udhëzues fillestar ju ndihmon të kuptoni këto terma dhe t’i ⁢përdorni ato⁤ në mënyrë të saktë në baste. Për shembull, ⁣termi “parë” në baste mund të tregojë që një​ ekip është‍ favorit dhe “underdog” tregon ‌një ekip nënshtruar. Nëse nuk jeni i sigurtë me këto terma, ju mund ⁣të humbni informacion të rëndësishëm për ​të vendosur​ baste me‍ sukses.

5. Menaxhimi I Bankrollit ‌Tuaj Si Një Bastues I Kalitur Sportiv

Bastuesi i suksesshëm di⁢ të menaxhojë mënyrën e tij të shpërndarjes së bankrollit. Është e rëndësishme të ⁢keni një plan për të vendosur limitin​ e basteve‌ dhe të mbani⁢ shënim‌ të saktë të treguesve financiarë. Një‌ udhëzues do ‌t’ju japë strategji të suksesshme për menaxhimin e bankrollit tuaj dhe për të shmangur humbjet e⁤ tepërta. Kujdesni për të mos bërë bastet tuaja me ‍një shumë të⁢ madhe të parasë dhe gjithmonë vendosni​ një limit për të kontrolluar emocionet tuaja dhe për të qenë të përgjegjshëm financiarisht.

6. Strategji⁤ Për Të Rritur Shanset Tuaja⁢ Për Sukses

Një udhëzues fillestar për baste⁤ sportive do t’ju japë strategji ⁢të provuara‍ për të ⁤rritur‍ shanset tuaja për sukses. Nëpërmjet analizës së trendeve, statistikave dhe performancës ⁤së​ ekipit, ju ⁤mund ‍të identifikoni vlerat në ⁤oddset dhe të ⁢vendosni baste të informuara. Për shembull, mund​ të ‍mësoni strategjitë për të vendosur​ baste të vlerës, të menaxhoni riskun dhe të përdorni teknika të avancuara si​ arbitrazhi ⁣dhe vendosja e ‍basteve​ të një montazhi.

7. ⁤Përdorimi I Kërkimit Dhe Analizës Në ‍Bastet Sportive

Kërkimi dhe ‍analiza janë dy mjetet themelore për suksesin në baste sportive. Ju duhet të kuptoni se si ⁣të gjeni dhe të përdorni informacion që⁤ i jep avantazhe strategjisë⁢ tuaj.‍ Një ⁤udhëzues fillestar ju tregon se si të zhvilloni aftësitë tuaja për të analizuar trendet e ⁢lojës, statistikat ⁣dhe performancën e ekipit, ‍për të ⁤identifikuar vlera ⁤në baste. Kërkimi dhe ​analiza ​ju ndihmojnë të vendosni baste të informuara që janë të bazuar në faktet⁢ dhe shifrave reale.

8. Eksplorimi I Llojeve Të Ndryshme Të Basteve Dhe Basteve

Bota e basteve sportive është e pasur ⁢me lloje të ndryshme baste ⁢dhe opsione për bastuesit. Është e rëndësishme të eksploroni të gjitha këto opsione ⁣dhe të kuptoni ⁢se si të vendosni baste të suksesshme. Një udhëzues do t’ju japë​ një pamje të gjerë për llojet e ⁣basteve dhe t’ju ndihmojë të zgjidhni atë që është ​më⁢ e përshtatshme për ju. Nga bastet e⁣ thjeshta të fituesve dhe humbësve deri te bastet e⁢ ndeshjeve të sakta dhe shumë‌ opsione të tjera, psi baste sportive ju ofron mundësi të shumta ‌për të provuar fatin tuaj.

9. ⁤Praktikat E Përgjegjshme Të Kumarit Për ​Bastorët⁢ Sportive

Një aspekt i rëndësishëm i basteve sportive⁣ është praktika e përgjegjshme e kumarit. Një‍ udhëzues fillestar i mirë cekë mbrojtjen nga lojërat e rrezikshme dhe dështimet financiare. Ju do të jepni këshilla për të kontrolluar emocionet tuaja, ⁣për të mos rrezikuar ‍më​ shumë se sa⁤ jeni të aftë për të humbur,‍ dhe për ⁤të⁢ mbajtur‌ kënaqësinë e ​lojës pa u rrëmbyer nga varfëria.

10. Përqafimi I Emocioneve Dhe Sfidave Të Basteve Sportive

Bastet sportive sjellin me vete‌ emocione dhe sfida të ⁤ndryshme. Prania e përhershme e emocioneve do të jetë pjesë e⁤ eksperiencës tuaj si bastues⁣ sportiv. Një udhëzues fillestar do ​të ju​ ndihmojë të⁢ mësoni të përqafoni emocionet tuaja dhe të kontrolloheni. ⁢Mësoni të mbani kujdes për ‌të mos bërë baste impulsivë⁢ dhe të vendosni me mendje të ftohtë në vend të emocioneve. Në fund të fundit, bastet sportive janë një formë‍ e argëtimit dhe ⁤shansit për të fituar paratë e shtuara.⁣ Një udhëzues fillestar ju siguron dijeninë dhe strategjinë ‌për‌ të⁢ zënë ​vendin ⁢tuaj me sukses​ në botën e basteve sportive. Shpresojmë që këtë udhëzues fillestar ⁤do t’ju ndihmojë të filloni më‌ mirë në baste sportive dhe të arrini sukses⁢ si birjar⁤ sportiv i⁤ njohur dhe të menaxhoni bankrollin tuaj.

Kompanija

Emri

Kodi i Bonusit

Merr Bonusin Tash

1

9.7/10

BetWinner

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Bonusi i regjistrimit 100% deri në 100 EUR! Bonusi ofrohet vetëm për lojtarët e rinj që regjistrohen në platformë!

2

10/10

22Bet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Kërkohet një depozitë minimale prej $100 për t'u kualifikuar për bonusin.
Ju do të merrni një bonus 125% në depozitën tuaj të parë kualifikuese.
100% bonus sportiv + 25% bonus kazino, deri në 2500 dollarë, 10X rikthim.

3

20Bet Logo
9.7/10

20Bet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

100% Deri në 100 € Bonus i depozitës së parë për baste sportive. Kjo ofertë është e disponueshme vetëm për lojtarët e rinj që kanë bërë depozitimin e tyre të parë min prej 10 € dhe kanë zgjedhur këtë ofertë si një bonus mirëseardhjeje. Të gjithë lojtarët duhet të jenë mbi 18 vjeç dhe të moshës ligjore për të luajtur bixhoz.

4

Megapari Logo
9.7/10

MegaPari

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Bonusi i Depozitimit te pare 100% deri ne 100 EUR! Një klient ka të drejtë për vetëm një bonus. Depozita minimale e kërkuar për të aktivizuar bonusin është 1 Euro. Përpara se të bëjnë një depozitë në llogarinë e tyre, klientët duhet të pranojnë të marrin një bonus bastesh sportive ose në faqen 'Cilësimet e llogarisë' në seksionin Llogaria ime, ose direkt në faqen 'Depozita'. Ky bonus kreditohet automatikisht në llogaritë e klientëve pasi të jetë bërë depozitimi i parë, me kusht që të dhënat e llogarisë të jenë plotësuar plotësisht dhe të jetë aktivizuar një numër telefoni. Bast 5 herë shumën e bonusit në bastet akumuluese. Çdo bast akumulues duhet të përmbajë 3 ose më shumë ngjarje.

5

MelBet Logo
9.7/10

MelBet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

100% Bonus në Depozitën e Parë deri në 100 EUR! Një klient ka të drejtë për vetëm një bonus. Depozita minimale e kërkuar për të aktivizuar bonusin është 1 EUR. Bonusi do të kreditohet automatikisht në llogarinë tuaj pasi të keni bërë depozitën tuaj të parë, me kusht që të dhënat e llogarisë tuaj të jenë plotësuar plotësisht dhe numri juaj i telefonit të jetë verifikuar me SMS. Shuma e bonusit duhet të vihet 5 herë në bastet akumuluese. Çdo bast akumulues duhet të përfshijë të paktën 3 ngjarje dhe të paktën 3 nga ngjarjet duhet të kenë koeficient 1.40 ose më të lartë.

6

PowBet Logo
9.7/10

PowBet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Bonusi i Depozitimit te Pare 100% Deri Ne 100€! Kjo ofertë është e disponueshme vetëm për klientët e rinj. Depozita minimale për t'u kualifikuar për këtë promovim është 20 EUR. Për t'u kualifikuar për bonusin, lojtari duhet të luajë shumën e plotë të depozitës së parë të paktën një herë me koeficient jo më të vogël se 1.50. Të gjitha bastet duhet të anulohen.

7

BetUs logo
9.7/10

BetUS

125% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Bonusi i depozitimit te pare 125% deri ne 150 EUR! Kërkohet një depozitë minimale prej $100 për t'u kualifikuar për bonusin. Ju do të merrni një bonus 125% në depozitën tuaj të parë kualifikuese. 100% bonus sportiv + 25% bonus kazino, deri në 2500 €, 10X rikthim. Ky promovim nuk është i transferueshëm. Bonuset sportive mund të përdoren vetëm në librin sportiv, lojërat falas të kazinosë në kazino. BetUS rezervon të drejtën për të ndryshuar ose ndryshuar termat dhe kushtet e këtij promovimi në çdo kohë pa paralajmërim.

8

18Bet Logo
9.7/10

18Bet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Kërkoni 100% deri në 100 €/$/£ duke futur kodin e bonusit WB100 me depozitën tuaj të parë në llogarinë tuaj. Disponueshmëria e promocionit 01.06.2019 - 31.12.2023, vetëm për depozitimin e parë të klientit në faqen e internetit. Depozita minimale e pranueshme për të marrë pjesë në këtë promovim është 10 €/$/£ (ose ekuivalente me € në monedha të tjera). Në mënyrë që të arkëtojnë bonusin dhe fitimet e grumbulluara, lojtarët do të duhet të kalojnë mbi shumën e bonusit 16 herë. Përmbysja duhet të përfundojë brenda 21 ditëve.

9

WeltBet Logo
9.7/10

WeltBet

350% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

350% BONUS NË 5 DEPOZITAT TUAJA TË PARA DERI 3500 €! Disponueshmëria e promocionit 01.05.2020 - 31.12.2023, vetëm për 5 depozitat e para të klientit në faqen e internetit. Depozita minimale e pranueshme për të marrë pjesë në këtë promovim është 20 €/$/£ (ose ekuivalente me € në monedha të tjera).

Klientët e kualifikuar do të marrin:
Depozita e parë: 125% deri në 1250 € kodi i bonusit WLT001
Depozita e dytë: 75% deri në 750 € kërkesë në Live Chat
Depozita e tretë: 40% deri në 400 € kërkesë në Live Chat
Depozita e katërt: 60% deri në 600 € kërkesë në Live Chat
Depozita e pestë: Kërkesë 50% deri në 500 € në Live Chat

10

FezBet Logo
9.7/10

FezBet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 100% Deri Ne 100€! Kjo ofertë është e disponueshme vetëm për klientët e rinj. Kërkesat e bastit duhet të plotësohen brenda 30 ditëve nga depozitimi i parë.

11

9.7/10

SpinBookie

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 100% Deri Ne 100€! Ky promovim është i vlefshëm për të gjithë përdoruesit e sapo regjistruar që nuk kanë depozituar më parë në Spinbookie. Shuma minimale e depozitës - 10 EUR. Kërkesa për bast - X10. Kërkesat e rikthimit duhet të plotësohen brenda 30 ditëve nga depozitimi juaj i parë.

12

Betway logo
9.7/10

BetWay Sports

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 100% Deri Ne 1000€ apo €30 Falas! Ky promovim është i vlefshëm për të gjithë përdoruesit e sapo regjistruar që nuk kanë depozituar më parë në Spinbookie. Shuma minimale e depozitës - 10 EUR. Kërkesa për bast - X10. Kërkesat e rikthimit duhet të plotësohen brenda 30 ditëve nga depozitimi juaj i parë.

13

GGBet Logo
9.7/10

GG Bet

300% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 300% Deri Ne 150€! Shuma minimale e depozitës për të aktivizuar bonusin është 4 dollarë. Për të tërhequr fondet e bonusit dhe/ose çdo fitim tjetër që rezulton nga përdorimi i fondeve të bonusit, përdoruesi duhet të bëjë baste për një shumë totale që është të paktën 15 herë më e madhe se bonusi i marrë. Keni 14 ditë për të vënë bast bonusin. Shuma maksimale e bonusit të marrë është 150 €.

14

ReloadBet Logo
9.7/10

ReloadBet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 100% Deri Ne 120€! Të gjitha llogaritë e reja të regjistruara kualifikohen për këtë ofertë. Bonusi është i disponueshëm vetëm pasi lojtari vendos të bëjë depozitimin e tij të parë. Shuma minimale e depozitës kualifikuese është 20 €. Lojtari mund të marrë 100% të shumës së depozitës së parë deri në maksimum 120 €. Bonusi i Depozitës së Parë mund të kërkohet brenda një periudhe 7-ditore pas depozitimit. Bonusi duhet të kërkohet në menynë e llogarisë së lojtarit përpara se të filloni të bastni depozitën e parë. Shuma e plotë e depozitës duhet të vihet të paktën një herë me koeficient jo më të vogël se 1.50. Pasi të jenë shlyer të gjitha bastet, Bonusi do të kreditohet automatikisht në llogarinë e lojtarit. Lojtari ka një periudhë 14-ditore për të vënë bast shumën e depozitës përpara se të skadojë oferta e Bonusit. Kërkesat e bastit duhet të plotësohen brenda një periudhe 60-ditore që nga momenti i depozitimit.

15

KikoBet Logo
9.7/10

KikoBet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 100% Deri Ne 500€! Vetëm klientët e rinj të KikoBet.com kanë të drejtë për këtë ofertë. Vetëm klientët që kanë bërë një depozitë në KikoBet.com kanë të drejtë për këtë ofertë. Shuma minimale e depozitës kualifikuese për të kërkuar pjesën e parë të Bonusit të Mirëseardhjes është 20 €. Shuma e parë e bonusit është 100% e vlerës së depozitës së parë deri në një maksimum prej 200 €. Shuma minimale e depozitës kualifikuese për të kërkuar pjesën e dytë të Bonusit të Mirëseardhjes është 20 €. Shuma e dytë e bonusit është 50% e vlerës së depozitës së dytë deri në një maksimum prej 300 €. Për t'u kualifikuar për të dy bonuset, lojtari duhet të luajë me shumën e plotë të çdo depozite kualifikuese të paktën një herë me koeficient jo më të vogël se 1.80. Të gjitha bastet duhet të shlyhen. Çdo bonus i mirëseardhjes do të merret pasi të keni vënë bast depozitën e lojtarit. Në rast se një Bonus tjetër është aktiv në llogarinë e lojtarit, ai duhet të vihet në më pak se 14 ditë. Kërkesat e basteve të bonusit duhet të plotësohen brenda një periudhe 60 ditore pas depozitimit.

16

LSBet Logo
9.7/10

LSBet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 100% Deri Ne 120€! Vetëm klientët e rinj të LSBet.com kanë të drejtë për këtë ofertë. Vetëm klientët që kanë bërë një depozitë në LSBet.com kanë të drejtë për këtë ofertë. Shuma minimale e depozitës kualifikuese për të kërkuar pjesën e parë të Bonusit të Mirëseardhjes është 20 €. Shuma e parë e bonusit është 100% e vlerës së depozitës së parë deri në një maksimum prej 200 €. Shuma minimale e depozitës kualifikuese për të kërkuar pjesën e dytë të Bonusit të Mirëseardhjes është 20 €. Shuma e dytë e bonusit është 50% e vlerës së depozitës së dytë deri në një maksimum prej 300 €. Për t'u kualifikuar për të dy bonuset, lojtari duhet të luajë me shumën e plotë të çdo depozite kualifikuese të paktën një herë me koeficient jo më të vogël se 1.80. Të gjitha bastet duhet të shlyhen. Çdo bonus i mirëseardhjes do të merret pasi të keni vënë bast depozitën e lojtarit. Në rast se një Bonus tjetër është aktiv në llogarinë e lojtarit, ai duhet të vihet në më pak se 14 ditë. Kërkesat e basteve të bonusit duhet të plotësohen brenda një periudhe 60 ditore pas depozitimit.

17

LoonieBet Logo
9.7/10

LoonieBet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 100% Deri Ne 300€! Vetëm klientët e rinj të LoonieBet.com kanë të drejtë për këtë ofertë. Vetëm klientët që kanë bërë një depozitë në LoonieBet.com kanë të drejtë për këtë ofertë. Shuma minimale e depozitës kualifikuese për të kërkuar pjesën e parë të Bonusit të Mirëseardhjes është 20 €. Shuma e parë e bonusit është 100% e vlerës së depozitës së parë deri në një maksimum prej 200 €. Shuma minimale e depozitës kualifikuese për të kërkuar pjesën e dytë të Bonusit të Mirëseardhjes është 20 €. Shuma e dytë e bonusit është 50% e vlerës së depozitës së dytë deri në një maksimum prej 300 €. Për t'u kualifikuar për të dy bonuset, lojtari duhet të luajë me shumën e plotë të çdo depozite kualifikuese të paktën një herë me koeficient jo më të vogël se 1.80. Të gjitha bastet duhet të shlyhen. Çdo bonus i mirëseardhjes do të merret pasi të keni vënë bast depozitën e lojtarit. Në rast se një Bonus tjetër është aktiv në llogarinë e lojtarit, ai duhet të vihet në më pak se 14 ditë. Kërkesat e basteve të bonusit duhet të plotësohen brenda një periudhe 60 ditore pas depozitimit.

18

TornadoBet Logo
9.7/10

TornadoBet

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 100% Deri Ne 300€! Vetëm klientët e rinj të TornadoBet.com kanë të drejtë për këtë ofertë. Vetëm klientët që kanë bërë një depozitë në TornadoBet.com kanë të drejtë për këtë ofertë. Shuma minimale e depozitës kualifikuese për të kërkuar pjesën e parë të Bonusit të Mirëseardhjes është 20 €. Shuma e parë e bonusit është 100% e vlerës së depozitës së parë deri në një maksimum prej 200 €. Shuma minimale e depozitës kualifikuese për të kërkuar pjesën e dytë të Bonusit të Mirëseardhjes është 20 €. Shuma e dytë e bonusit është 50% e vlerës së depozitës së dytë deri në një maksimum prej 300 €. Për t'u kualifikuar për të dy bonuset, lojtari duhet të luajë me shumën e plotë të çdo depozite kualifikuese të paktën një herë me koeficient jo më të vogël se 1.80. Të gjitha bastet duhet të shlyhen. Çdo bonus i mirëseardhjes do të merret pasi të keni vënë bast depozitën e lojtarit. Në rast se një Bonus tjetër është aktiv në llogarinë e lojtarit, ai duhet të vihet në më pak se 14 ditë. Kërkesat e basteve të bonusit duhet të plotësohen brenda një periudhe 60 ditore pas depozitimit.

19

SLottoJAM Logo
9.7/10

SLottoJAM

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 100% Deri Ne 300€! Vetëm klientët e rinj të SlottoJAM.com kanë të drejtë për këtë ofertë. Vetëm klientët që kanë bërë një depozitë në SlottoJAM.com kanë të drejtë për këtë ofertë. Shuma minimale e depozitës kualifikuese për të kërkuar pjesën e parë të Bonusit të Mirëseardhjes është 20 €. Shuma e parë e bonusit është 100% e vlerës së depozitës së parë deri në një maksimum prej 100 €. Shuma minimale e depozitës kualifikuese për të kërkuar pjesën e dytë të Bonusit të Mirëseardhjes është 20 €. Shuma e dytë e bonusit është 50% e vlerës së depozitës së dytë deri në një maksimum prej 200 €. Për t'u kualifikuar për të dy bonuset, lojtari duhet të luajë me shumën e plotë të çdo depozite kualifikuese të paktën një herë me koeficient jo më të vogël se 1.80. Të gjitha bastet duhet të shlyhen. Çdo bonus i mirëseardhjes do të merret pasi të keni vënë bast depozitën e lojtarit. Në rast se një Bonus tjetër është aktiv në llogarinë e lojtarit, ai duhet të vihet në më pak se 14 ditë. Kërkesat e basteve të bonusit duhet të plotësohen brenda një periudhe 60 ditore pas depozitimit.

20

9.7/10

MyBookie

50% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 50% Deri Ne 1000€! Ky promovim është i vlefshëm për të gjithë përdoruesit e saporegjistruar që nuk kanë depozituar më parë. Shuma minimale e depozitës - 10 EUR. Kërkesa për bast - X10. Kërkesat e rikthimit duhet të plotësohen brenda 30 ditëve nga depozitimi juaj i parë.

21

9.7/10

xBet

50% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

Depozitimi i Pare 50% Deri Ne 500€! Ky promovim është i vlefshëm për të gjithë përdoruesit e saporegjistruar që nuk kanë depozituar më parë. Merrni një Bonus Regjistrimi Sportiv 50% deri në 500 $ + 10 $ Chip kazino për përvojën më të mirë të basteve në XBet Sportsbook dhe Casino kur regjistroheni dhe financoni llogarinë tuaj të re. Kushtet e Bastit 7x. Zbatohen termat dhe kushtet.

22

1xBit Logo
9.7/10

1xBit

100% DERI NË
Kodi i Bonusit:

T&C's Aplikohen

BONUS MIRË SE VINI DERI NË 7 Bitkoin(BTC)! Ky bonus është i disponueshëm vetëm për klientët e regjistruar. Ju gjithmonë mund të merrni një bonus për depozitat tuaja të 2-4-të, pavarësisht nëse keni marrë bonusin e mëparshëm të depozitës apo jo. Të gjitha bonuset e depozitave duhet të shlyhen duke vënë bast mbi shumën e depozitës 40 herë brenda 30 ditëve pas depozitimit. Pasi periudha e vlefshmërisë së një bonusi ka skaduar ose është anuluar, bonusi konsiderohet i humbur.
Shumat maksimale të bonusit janë:
Depozita e parë - 100% bonus deri në 1 BTC
Depozita e dytë - 50% bonus deri në 1 BTC
Depozita e tretë - 100% bonus deri në 2 BTC
Depozita e 4-të - 50% bonus deri në 3 BTC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KIKOBET - Bonusi 100% Deri Në €500
Luaj Tash
close-image
Scroll to Top