Bastore Sportive

Kushtet e Privatësisë

Informacion personal identifikimi

Informacioni personal i identifikimit mund të mblidhet nga Përdoruesit në mënyra të ndryshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, kur Përdoruesit vizitojnë faqen tonë, plotësojnë një formular dhe në lidhje me aktivitete, shërbime, veçori ose burime të tjera që i vëmë në dispozicion në faqen tonë. Faqe. Përdoruesve mund t’u kërkohet emri dhe adresa e emailit sipas rastit. Megjithatë, përdoruesit mund të vizitojnë faqen tonë në mënyrë anonime. Ne do të mbledhim informacion personal identifikimi nga Përdoruesit vetëm nëse ata na i japin vullnetarisht. Përdoruesit mund të refuzojnë gjithmonë të japin informacion personal të identifikimit, por kjo mund t’i pengojë ata të marrin pjesë në aktivitete të caktuara që lidhen me Faqen.

Informacion identifikimi jo-personal

Kur Përdoruesit ndërveprojnë me faqen tonë, ne mund të mbledhim informacione identifikimi jo-personale rreth tyre. Informacioni i identifikimit jo-personal mund të përfshijë, ndër të tjera, emrin e shfletuesit, llojin e kompjuterit dhe informacionin teknik në lidhje me mjetet e lidhjes së Përdoruesit me Faqet tona, të tilla si sistemi operativ dhe ofruesit e shërbimeve të internetit të përdorura.

Si e përdorim informacionin e mbledhur

BastoreSportive.com mbledh dhe përdor informacion personal nga përdoruesit e tij për qëllimet e mëposhtme:

– Për të përshtatur përvojën e përdoruesit

Ne mund të përdorim informacion të përgjithshëm për të kuptuar më mirë se si Përdoruesit tanë si grup përdorin shërbimet dhe burimet në faqen tonë.

– Për të përmirësuar faqen tonë të internetit

Bazuar në informacionin dhe komentet që marrim nga ju, ne po përpiqemi vazhdimisht të përmirësojmë ofertat tona të faqes në internet.

– për të përmirësuar shërbimin ndaj klientit

Informacioni juaj na lejon t’u përgjigjemi në mënyrë më efektive kërkesave tuaja të shërbimit ndaj klientit dhe mbështetjes.

Si e mbrojmë informacionin tuaj

Ne përdorim praktikat e duhura të mbledhjes, ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave, si dhe masat e sigurisë, për të mbrojtur informacionin tuaj personal, emrin e përdoruesit, fjalëkalimin, informacionin e transaksionit dhe të dhënat e ruajtura në faqen tonë nga aksesi, ndryshimi, zbulimi ose shkatërrimi i paautorizuar.

Ndarja e informacionit tuaj personal

Ne nuk shesim, tregtojmë ose japim me qira informacionin personal të identifikimit të përdoruesve tanë palëve të treta. Ne mund të ndajmë informacione të përgjithshme demografike të grumbulluara për vizitorët dhe përdoruesit që nuk janë të lidhura me ndonjë informacion personal identifikimi me partnerët tanë të biznesit, bashkëpunëtorët e besuar dhe reklamuesit për qëllimet e përshkruara më sipër.

Faqet e internetit të palëve të treta

Faqja jonë mund të përmbajë reklama ose përmbajtje të tjera që lidhen me faqet e internetit dhe shërbimet e partnerëve tanë, furnitorëve, reklamuesve, sponsorëve, licencuesve dhe palëve të tjera të treta. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi përmbajtjen ose lidhjet që shfaqen në këto sajte dhe nuk jemi përgjegjës për praktikat e faqeve të internetit që lidhen me ose nga faqja jonë. Për më tepër, përmbajtja dhe lidhjet në këto sajte ose shërbime mund të ndryshojnë vazhdimisht. Këto faqe interneti dhe shërbime mund të kenë politika të veçanta për privatësinë dhe shërbimin ndaj klientit. Shfletimi dhe ndërveprimi në çdo faqe tjetër interneti, duke përfshirë ato që lidhen me faqen tonë, i nënshtrohet kushteve dhe politikave të asaj faqe interneti.

Reklamim

Reklamat e shfaqura në faqen tonë mund t’u dorëzohen Përdoruesve nga partnerë reklamues, të cilët mund të vendosin cookie. Këto kuki i mundësojnë serverit të reklamave të njohë kompjuterin tuaj sa herë që ju merrni një reklamë në internet, duke i lejuar ata të përpilojnë informacione identifikimi jopersonale për ju ose të tjerët që përdorin kompjuterin tuaj. Ky informacion u mundëson rrjeteve të reklamave të ofrojnë reklama të synuara që ata besojnë se do t’ju interesojnë më shumë, ndër të tjera. Kjo deklaratë e privatësisë nuk mbulon përdorimin e cookies nga ndonjë reklamues.

Ndryshime në këtë politikë të privatësisë

BastoreSportive.com rezervon të drejtën të modifikojë këtë deklaratë të privatësisë në çdo kohë. Kur ta bëjmë këtë, ne do të përditësojmë datën në fund të kësaj faqeje. Ne inkurajojmë përdoruesit që ta kontrollojnë shpesh këtë faqe për ndryshime për të qëndruar të informuar se si po ndihmojmë në mbrojtjen e informacionit personal që mbledhim. Ju e pranoni dhe pranoni se është përgjegjësia juaj të rishikoni rregullisht këtë politikë të privatësisë dhe të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim.

Pranimi juaj i këtyre kushteve

Duke përdorur këtë faqe, ju pranoni kushtet e kësaj politike. Ju lutemi mos e përdorni faqen tonë nëse nuk jeni dakord me këtë politikë. Përdorimi i vazhdueshëm i sajtit pas postimit të ndryshimeve në këtë politikë do të konsiderohet si pranimi juaj i këtyre ndryshimeve.

KIKOBET - Bonusi 100% Deri Në €500
Luaj Tash
close-image
Scroll to Top